ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אורטר - אנסטומוזות

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

למידע נוסף ראה ערך ניתוחים.

אורטר - אנסטומוזות

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14 (ב) (4) - לתוספת השנייה.

אורטר - אנסטומוזות

תאור

ניתוח בו מחוברים שני הקצוות של שופכן שנחתך.

סוג

ניתוח

אורטר - אנסטומוזות