ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אורטר - כריתת אורטר

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

למידע נוסף ראה ערך ניתוחים.

אורטר - כריתת אורטר

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14 (ב) (3) - לתוספת השנייה.

אורטר - כריתת אורטר

תאור

ניתוח בו מבוצעת כריתה של שופכן, כולו או חלקו, לעיתים יחד עם חלק משלפוחית השתן.

סוג

ניתוח

אורטר - כריתת אורטר