ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אוזן פנימית - שתלים לאוזן הפנימית - שתל קוכליארי

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* שתלים לאוזן הפנימית לרבות טיפול בבלאי סביר שוטף של חלקים חיצוניים בשתל,
  שבלעדיו תימנע אפשרות השימוש בו. עבור ילדים מבוטחים שלא מלאו להם 18 שנים,
  עם חירשות דו-צדדית אשר אינה ניתנת לשיקום באמצעות מכשירי שמיעה, וכן עבור
  מבוטחים שמלאו להם 18 שנים שהם מתחרשים חדשים או לקויי שמיעה
  ששמיעתם הידרדרה.
* למידע נוסף ראה ערך ניתוחים.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* חבר שאושפז בהתאם לזכאותו בסעיף 6 בתקנון על כל תתי סעיפיו ונזקק לשתל בבית חולים פרטי, על פי רשימה הרצ"ב כנספח ד' בתקנון, ישלם עבורו ויקבל החזר מ"מכבי זהב" בגובה 83% מעלותו ועד תקרה של 16,305 ₪ בשנה.
* חבר הזקוק, בהתאם לזכאות בסל הבריאות, לשתל קוכליארי בעת ביצוע הניתוח בבית חולים פרטי בהסכם, "מכבי זהב" תספק את השתל ישירות לבית החולים ללא כל השתתפות של החבר. (לחבר קיימת האפשרות לבחור את הרופא המנתח).
* החזר בהתאם לאמור בסעיף 6.5.1 בתקנון, יינתן רק במקרים בהם הניתוח בוצע בבית חולים שאינו בהסכם.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מילות מפתח

שתל קוכליארי,מכשיר שמיעה המושתל באוזן הפנימית,מקלט המושתל בקרקפת,המכשיר מושתל בניתוח בגישה מאחורי האוזן,ניתוחים,אביזרים,אף,אוזן,גרון,חלקים חיצוניים בשתל,חירשות דו-צדדית,מכשירי שמיעה,לקויי שמיעה ששמיעתם הידרדרה,קוכליארי,שתל קוכליארי

אוזן פנימית - שתלים לאוזן הפנימית

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 18 (ג) (5) - לתוספת השנייה.

אוזן פנימית - שתלים לאוזן הפנימית

תאור

מכשיר שמיעה המושתל באוזן הפנימית, עם מקלט המושתל בקרקפת.
המכשיר מושתל בניתוח בגישה מאחורי האוזן.

סוג

ניתוח

תחום השירות / טיפול

אף אוזן גרון

אוזן פנימית - שתלים לאוזן הפנימית