ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Pediasure

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

1. לחולים במחלת לייפת כיסתית Cystic Fibrosisי(CF).
2. לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית Familial Dysautonomyי(FD).
3. מזון תרופתי, לפי מרשם של הרופא המטפל או דיאטנית קלינית לחולים במחלה אטאקסיה טלנגיקטאזיה Ataxia Telangiectasia.
4. מזון תרופתי לפי מרשם של הרופא המטפל או דיאטנית קלינית להזנת ילדים בגילאים 4-19 שנים עם צנתר אנטרלי, החולים במחלות כרוניות, מחלות מטבוליות, ומחלות נוירולוגיות.
5. מזון תרופתי לפי מרשם של הרופא המטפל או דיאטנית קלינית בחולים שטרם מלאו להם 4 שנים החולים במחלות כרוניות או מחלות מטבוליות או מחלות נוירולוגיות או עם צנתר אנטרלי, אשר אינם יכולים לקבל כלכלת מזון רגילה, העונים על כל אלה:
    א. תלויים בהזנה אנטרלית לאורך זמן באופן בלעדי.
    ב. בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים לאורך זמן.
6. מזון ייעודי לילדים חולי סרטן שמלאה להם שנה וטרם מלאו להם 13 שנים, המצויים בסיכון לתת תזונה.
7. מזון ייעודי לילדים חולי סרטן שמלאו להם 13 שנים וטרם מלאו להם 19 שנים, המצויים בסיכון לתת תזונה.

* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/03/2021

מזון תרופתי - Pediasure

תאריך הכללה

01/03/2002

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (15) (כו) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (16) (כד) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (21) (א) (1) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (21) (א) (2) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (21) (ב) (3) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (29) (א) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (3) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - Pediasure

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - Pediasure