ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Infatrini

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
   - מזון לתינוקות עם דרישות תזונתיות מוגברות לאחר אשפוז על רקע בעיות הזנה
     ותחילת שימוש במזון כאמור במסגרת אשפוזית, לאחר כישלון הזנה בריכוז פורמולה
     רגילה, עד להגעה למשקל של 8 ק"ג או גיל שנה וחצי לפי המוקדם מביניהם .
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מזון תרופתי - Infatrini

תאריך הכללה

09/01/2013

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (27) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (3) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - Infatrini

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - Infatrini