ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Nutrilon Pepti Junior

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
  1. לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy),
      ולחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis):
 2. לתינוקות עם הפרעות ספיגת חלב, אלרגיה ורגישות לחלב:
     השתתפות עצמית בגובה 50% מהמחיר המרבי לצרכן.
 3. מזון ייעודי לילדים חולי סרטן שמלאה להם שנה וטרם מלאו
     להם 13 שנים, המצויים בסיכון לתת תזונה.

     השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 07/03/2021

מזון תרופתי - Nutrilon Pepti Junior

תאריך הכללה

09/01/2013

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (15) (לז) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (16) (לז) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (3) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - Nutrilon Pepti Junior

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - Nutrilon Pepti Junior