ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Nutrilon AR

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
   - לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy).
   - לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis).
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מזון תרופתי - Nutrilon AR

תאריך הכללה

09/01/2013

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (15) (לו) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (16) (לו) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (3) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - Nutrilon AR

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - Nutrilon AR