ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Easy drink

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
   - לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy).
   - לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis).
  - מזון תרופתי לפי מרשם של הרופא המטפל או דיאטנית קלינית לחולים
     במחלה אטאקסיה טלנגיאקטאזיה (Ataxia telangiectasia).
  - מזון ייעודי באמצעות צנתר אנטרלי, למבוגרים (בני 19 ומעלה) למצבי הזנה
     לאורך זמן בחולים בהם הפורמולות ניתנות כהזנה בלעדית.
  - מזון ייעודי לילדים חולי סרטן שמלאה להם שנה וטרם מלאו להם 13 שנים,
    המצויים בסיכון לתת תזונה.
  - מזון ייעודי לילדים חולי סרטן שמלאו להם 13 שנים וטרם מלאו להם 19 שנים,
   המצויים בסיכון לתת תזונה.

* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 07/03/2021

מזון תרופתי - Easy drink

תאריך הכללה

09/01/2013

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (15) (לג) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (16) (לג) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (3) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - Easy drink

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - Easy drink