ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - השלמת מגנזיום בחולים הסובלים מהיפומגנזמיה

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השלמת מגנזיום בחולים הסובלים מהיפומגנזמיה באמצעות מגנזיום אוקסיד במתן פומי.
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השלמת מגנזיום בחולים הסובלים מהיפומגנזמיה באמצעות מגנזיום אוקסיד במתן פומי.
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השלמת מגנזיום בחולים הסובלים מהיפומגנזמיה באמצעות מגנזיום אוקסיד במתן פומי.
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השלמת מגנזיום בחולים הסובלים מהיפומגנזמיה באמצעות מגנזיום אוקסיד במתן פומי.
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מזון תרופתי - השלמת מגנזיום בחולים הסובלים מהיפומגנזמיה

תאריך הכללה

01/01/2012

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24 ד - לתוספת השנייה

מזון תרופתי - השלמת מגנזיום בחולים הסובלים מהיפומגנזמיה

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מסגרת הכללה בסל

השלמת מגנזיום בחולים הסובלים מהיפומגנזמיה באמצעות מגנזיום אוקסיד במתן פומי.

מזון תרופתי - השלמת מגנזיום בחולים הסובלים מהיפומגנזמיה