ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Modulen IBD

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
   - לילדים החולים במחלת קרוהן או IBD, בכל אחד מאלה:
     (א) ילדים המצויים בתת-תזונה או פגיעה בגדילה, כטיפול בלעדי בזמן התלקחות
           או בעת אבחנה או כשהמחלה פעילה או מערבת את המעי הדק.
     (ב) ילדים הזקוקים לטיפול חלקי במטרה לשמור על רמיסיה.
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מזון תרופתי - Modulen IBD

תאריך הכללה

23/01/2011

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (24) (א) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (24) (ב) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (3) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - Modulen IBD

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - Modulen IBD