ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Similac PM 60/40

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מזון תרופתי להזנת תינוקות וילדים חולי אי ספיקה כלייתית כרונית, כהשלמה לכלכלה רגילה או כהזנה מלאה.
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מזון תרופתי להזנת תינוקות וילדים חולי אי ספיקה כלייתית כרונית, כהשלמה לכלכלה רגילה או כהזנה מלאה.
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מזון תרופתי להזנת תינוקות וילדים חולי אי ספיקה כלייתית כרונית, כהשלמה לכלכלה רגילה או כהזנה מלאה.
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מזון תרופתי להזנת תינוקות וילדים חולי אי ספיקה כלייתית כרונית, כהשלמה לכלכלה רגילה או כהזנה מלאה.
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מזון תרופתי - Similac PM 60/40

תאריך הכללה

01/03/2008

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א - לתוספת השנייה

מזון תרופתי - Similac PM 60/40

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מסגרת הכללה בסל

מזון תרופתי להזנת תינוקות וילדים חולי אי ספיקה כלייתית כרונית, כהשלמה לכלכלה רגילה או כהזנה מלאה.

מזון תרופתי - Similac PM 60/40