ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - (Nephrocare (Nepro HP

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
   - להזנת תינוקות וילדים חולי אי-ספיקה כלייתית כרונית, כהשלמה לכלכלה רגילה
     או כהזנה מלאה.
   - לחולי אי-ספיקה כלייתית סופנית המטופלים בדיאליזה ובעלי ערך אלבומין
     שווה או נמוך מ- 4.0 ג'/דצ"ל.
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מזון תרופתי - (Nephrocare (Nepro HP

תאריך הכללה

01/03/2008

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (20) (א) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (20א) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (3) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - (Nephrocare (Nepro HP

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - (Nephrocare (Nepro HP