ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - השלמת מגנזיום בחולי סרטן המטופלים בכימותרפיה

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הטיפול כולל מתן מגנזיום ציטראט או מגנזיום אוקסיד במתן פומי לחולי סרטן המטופלים בכימותרפיה.
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הטיפול כולל מתן מגנזיום ציטראט או מגנזיום אוקסיד במתן פומי לחולי סרטן המטופלים בכימותרפיה.
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הטיפול כולל מתן מגנזיום ציטראט או מגנזיום אוקסיד במתן פומי לחולי סרטן המטופלים בכימותרפיה.
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הטיפול כולל מתן מגנזיום ציטראט או מגנזיום אוקסיד במתן פומי לחולי סרטן המטופלים בכימותרפיה.
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מזון תרופתי - השלמת מגנזיום בחולי סרטן המטופלים בכימותרפיה

תאריך הכללה

01/05/2005

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א - לתוספת השנייה

מזון תרופתי - השלמת מגנזיום בחולי סרטן המטופלים בכימותרפיה

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מסגרת הכללה בסל

הטיפול כולל מתן מגנזיום ציטראט לחולי סרטן המטופלים בכימותרפיה.
השלמת מגנזיום בחולי סרטן המטופלים בכימותרפיה באמצעות מגנזיום אוקסיד בטיפול פומי.

מזון תרופתי - השלמת מגנזיום בחולי סרטן המטופלים בכימותרפיה