ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - תרכובות מזון לילודים לאמהות נשאיות HIV וחולות AIDS

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הטיפול כולל תחליפי חלב להזנה מלאה של התינוק עד מלאת שנה לילד

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הטיפול כולל תחליפי חלב להזנה מלאה של התינוק עד מלאת שנה לילד

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הטיפול כולל תחליפי חלב להזנה מלאה של התינוק עד מלאת שנה לילד

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הטיפול כולל תחליפי חלב להזנה מלאה של התינוק עד מלאת שנה לילד

מזון תרופתי - תרכובות מזון לילודים לאמהות נשאיות HIV וחולות AIDS

תאריך הכללה

01/04/2005

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א - לתוספת השנייה

מזון תרופתי - תרכובות מזון לילודים לאמהות נשאיות HIV וחולות AIDS

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מסגרת הכללה בסל

הטיפול כולל תחליפי חלב להזנה מלאה של התינוק עד מלאת שנה לילד

מזון תרופתי - תרכובות מזון לילודים לאמהות נשאיות HIV וחולות AIDS