ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - השלמת מגנזיום בחולים מושתלים

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הטיפול כולל מתן מגנזיום ציטראט או מגנזיום אוקסיד במתן פומי לחולים מושתלים בהתוויות הבאות:
    - חולים לאחר השתלת מח עצם.
    - חולים לאחר השתלת כבד.
    - חולים לאחר השתלת כליה.
    - חולים לאחר השתלת לב.
    - חולים לאחר השתלת ריאה.
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הטיפול כולל מתן מגנזיום ציטראט או מגנזיום אוקסיד במתן פומי לחולים מושתלים בהתוויות הבאות:
    - חולים לאחר השתלת מח עצם.
    - חולים לאחר השתלת כבד.
    - חולים לאחר השתלת כליה.
    - חולים לאחר השתלת לב.
    - חולים לאחר השתלת ריאה.
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הטיפול כולל מתן מגנזיום ציטראט או מגנזיום אוקסיד במתן פומי לחולים מושתלים בהתוויות הבאות:
    - חולים לאחר השתלת מח עצם.
    - חולים לאחר השתלת כבד.
    - חולים לאחר השתלת כליה.
    - חולים לאחר השתלת לב.
    - חולים לאחר השתלת ריאה.
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הטיפול כולל מתן מגנזיום ציטראט או מגנזיום אוקסיד במתן פומי לחולים מושתלים בהתוויות הבאות:
    - חולים לאחר השתלת מח עצם.
    - חולים לאחר השתלת כבד.
    - חולים לאחר השתלת כליה.
    - חולים לאחר השתלת לב.
    - חולים לאחר השתלת ריאה.
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מזון תרופתי - השלמת מגנזיום בחולים מושתלים

תאריך הכללה

01/04/2005

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24 ב - לתוספת השנייה

מזון תרופתי - השלמת מגנזיום בחולים מושתלים

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מסגרת הכללה בסל

הטיפול כולל מתן מגנזיום ציטראט לחולים מושתלים בהתוויות הבאות:
חולים לאחר השתלת מח עצם, חולים לאחר השתלת כבד, חולים לאחר השתלת כליה, חולים לאחר השתלת לב,
חולים לאחר השתלת ריאה. השלמת מגנזיום בחולים מושתלים באמצעות מגנזיום אוקסיד במתן פומי עבור חולים
לאחר השתלת מח עצם, חולים לאחר השתלת כבד, חולים לאחר השתלת כליה, חולים לאחר השתלת לב, חולים
לאחר השתלת ריאה.

מזון תרופתי - השלמת מגנזיום בחולים מושתלים