ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חיסון נגד HPV - סרבריקס (Cervarix)

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

החיסון יינתן למניעת HPV לנערות ונערים כחלק מחיסוני השגרה במדינת ישראל.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
תרופות שאינן בסל השירותים בהתאם לחוק הבריאות על פי רשימה (נספח ד').
מקרה מזכה
רכישת תרופות לפי רשימה שאינן בסל השרותים של חוק הבריאות לפי מרשם של רופא
שירותי בריאות כללית בבית המרקחת של הכללית שבהסדר. 
זכאות
הנחה ברכישה בגובה 50% בבתי המרקחת של שירותי בריאות כללית שבהסדר.
תקופת אכשרה
3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/07/2013

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/07/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* חבר יהא זכאי לרכוש תרופות שאינן בסל השירותים של חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  בתנאים הבאים:
  א. התרופה/חיסון מופיעים ברשימת התרופות של "מגן כסף".
  ב. התרופה/חיסון נחוצים לטיפול במחלת החבר או מניעתה על פי שיקול דעת הרופא
      המטפל, המנהל הרפואי או מי שיוסמך על ידו.
  ג. התרופה/חיסון נרכשים בבית מרקחת בהסכם עם מכבי "מגן כסף" לצורך עניין זה.
  ד. השתתפות חבר בעלות התרופה/חיסון תהא בגובה 50%.
* רשימת התרופות והחיסונים תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד
  "מכבי ללא הפסקה".
* רשימת בתי המרקחת שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי
  ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
תקופת המתנה - 3 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* חבר יהא זכאי לרכוש תרופות שאינן בסל השירותים של חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  בתנאים הבאים:
  א. התרופה/חיסון מופיעים ברשימת התרופות של "מגן זהב".
  ב. התרופה/חיסון נחוצים לטיפול במחלת החבר או מניעתה על פי שיקול דעת הרופא
      המטפל, המנהל הרפואי או מי שיוסמך על ידו.
  ג. התרופה/חיסון נרכשים בבית מרקחת בהסכם עם מכבי "מגן זהב" לצורך עניין זה.
  ד. השתתפות חבר "מגן זהב" בעלות התרופה/חיסון תהא בגובה 50%
* רשימת התרופות והחיסונים תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד
  "מכבי ללא הפסקה".
* רשימת בתי המרקחת שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי
  ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
תקופת המתנה - 3 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מגן זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מגן זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מילות מפתח

צוואר הרחם, פפילומה, סרטן

שם גנרי

Human Papilloma virus vaccine, Bivalent (16, 18)

חיסון נגד HPV - סרבריקס (Cervarix)

תאריך הכללה

09/01/2013

חיסון נגד HPV - סרבריקס (Cervarix)

סוג

חיסונים

תחום השירות / טיפול

אונקולוגיה

קוד משרד הבריאות

34899

קוד ירפ"א

86349

קוד ATC

J07BM

שם גנרי

Human Papilloma virus vaccine, Bivalent (16, 18)

התוויה כללית

Cervarix is a vaccine for use from the age of 9 years for the prevention of premalignant cervical lesions and cervical cancer causally related to certain oncogenic Human Papillomavirus (HPV) types.

מסגרת הכללה בסל

החיסון יינתן למניעת HPV כחלק מחיסוני השגרה במדינת ישראל לנערות הלומדות בכיתה ח'.

מצב בריאות

חיסון כנגד HPV

חיסון נגד HPV - סרבריקס (Cervarix)