ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חיסון נגד HPV - גרדסיל 9 (Gardasil 9)

 

תיאור

נגיף הפפילומה האנושי (HPV - Human Papillomavirus Vaccines) הוא למעשה קבוצה של נגיפים המונה מעל 100 זנים.
נגיפי הפפילומה נמנים בין הנגיפים הנפוצים בעולם והם הגורם העיקרי לסרטן צוואר הרחם אצל נשים, סרטן פי הטבעת בגברים ובנשים, סרטן הפה והלוע בגברים ובנשים, סרטן הנרתיק והפות, סרטן הפין, יבלות שונות ועוד.
נגיף הפפילומה נפוץ ומתפשט בקלות על ידי מגע ישיר, ביחוד בעת קיום יחסי מין. שימוש בקונדום בעת קיום יחסי מין יכול לסייע במניעת הידבקות במחלות מין שונות, אך אינו מבטיח מניעה מוחלטת.
ההדבקה מתרחשת לרוב ללא סימנים חיצוניים והנדבקים אינם מודעים לכך שהם יכולים להעביר את הנגיף לאחרים.
החיסונים נגד נגיף הפפילומה חשובים למניעת סרטן ויבלות באברי המין בגברים ובנשים. בנוסף הם מונעים מצבים טרום סרטניים.

למידע נוסף אודות החיסון ראה באתר משרד הבריאות
 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

החיסון יינתן למניעת HPV לנערות ונערים כחלק מחיסוני השגרה במדינת ישראל.
החיסון ניתן לבנים ובנות בכיתה ח'.
החיסון ניתן עד גיל 18 בלשכות משרד הבריאות.

מה עליי לעשות?

החיסון ניתן במסגרת חיסוני השגרה בבתי הספר.
מי שלא קיבל את החיסון במסגרת זאת, יוכל לקבל את החיסון בלשכות משרד הבריאות.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

החיסון ניתן לנערים וגברים עד גיל 26, המצויים בסיכון גבוה להדבק בנגיף ה- HPV, כגון MSM.

תוספת תנאים והגבלות לשנת 2022 בלבד
החיסון יינתן למניעת HPV בגברים ונשים בגילי 26-21, אשר לא היו זכאים לקבל חיסון למניעת HPV כחיסון שגרה.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

החיסון ניתן לנערים וגברים עד גיל 26, המצויים בסיכון גבוה להדבק בנגיף ה- HPV, כגון MSM.

תוספת תנאים והגבלות לשנת 2022 בלבד
החיסון יינתן למניעת HPV בגברים ונשים בגילי 26-21, אשר לא היו זכאים לקבל חיסון למניעת HPV כחיסון שגרה.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

החיסון ניתן לנערים וגברים עד גיל 26, המצויים בסיכון גבוה להדבק בנגיף ה- HPV, כגון MSM.

תוספת תנאים והגבלות לשנת 2022 בלבד
החיסון יינתן למניעת HPV בגברים ונשים בגילי 26-21, אשר לא היו זכאים לקבל חיסון למניעת HPV כחיסון שגרה.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

החיסון ניתן לנערים וגברים עד גיל 26, המצויים בסיכון גבוה להדבק בנגיף ה- HPV, כגון MSM.

תוספת תנאים והגבלות לשנת 2022 בלבד
החיסון יינתן למניעת HPV בגברים ונשים בגילי 26-21, אשר לא היו זכאים לקבל חיסון למניעת HPV כחיסון שגרה.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
תרופות שאינן בסל השירותים בהתאם לחוק הבריאות על פי רשימה (נספח ד').
מקרה מזכה
רכישת תרופות לפי רשימה שאינן בסל השרותים של חוק הבריאות לפי מרשם של רופא
שירותי בריאות כללית בבית המרקחת של הכללית שבהסדר. 
זכאות
הנחה ברכישה בגובה 55% בבתי המרקחת של שירותי בריאות כללית שבהסדר.
תקופת אכשרה
3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/07/2013

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/07/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* חבר יהא זכאי לרכוש תרופות שאינן בסל השירותים של חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  בתנאים הבאים:
  א. התרופה/חיסון מופיעים ברשימת התרופות של "מגן כסף".
  ב. התרופה/חיסון נחוצים לטיפול במחלת החבר או מניעתה על פי שיקול דעת הרופא
      המטפל, המנהל הרפואי או מי שיוסמך על ידו.
  ג. התרופה/חיסון נרכשים בבית מרקחת בהסכם עם מכבי "מגן כסף" לצורך עניין זה.
  ד. השתתפות חבר בעלות התרופה/חיסון תהא בגובה 50%.
* רשימת התרופות והחיסונים תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד
  "מכבי ללא הפסקה".
* רשימת בתי המרקחת שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי
  ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
תקופת המתנה - 3 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* חבר יהא זכאי לרכוש תרופות שאינן בסל השירותים של חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  בתנאים הבאים:
  א. התרופה/חיסון מופיעים ברשימת התרופות של "מגן זהב".
  ב. התרופה/חיסון נחוצים לטיפול במחלת החבר או מניעתה על פי שיקול דעת הרופא
      המטפל, המנהל הרפואי או מי שיוסמך על ידו.
  ג. התרופה/חיסון נרכשים בבית מרקחת בהסכם עם מכבי "מגן זהב" לצורך עניין זה.
  ד. השתתפות חבר "מגן זהב" בעלות התרופה/חיסון תהא בגובה 50%
* רשימת התרופות והחיסונים תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד
  "מכבי ללא הפסקה".
* רשימת בתי המרקחת שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי
  ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
תקופת המתנה - 3 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מגן זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מגן זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מילות מפתח

צוואר הרחם, פות, נרתיק, פי הטבעת, פפילומה, גרדסיל, גארדאסיל, גארדסיל, סרטן, סרטן צוואר הרחם, וולווה, עריה, וגינה, נרתיק, איבר המין של הגבר, פה, לוע

שם גנרי

Human Papilloma virus vaccine, Quadrivalent (6, 11, 16, 18)

חיסון נגד HPV - גרדסיל 9 (Gardasil 9)

סוג

חיסונים

תחום השירות / טיפול

אונקולוגיה

קוד משרד הבריאות

31494

קוד ירפ"א

6610

קוד ATC

J07BM

שם גנרי

Human Papilloma virus vaccine, Quadrivalent (6, 11, 16, 18)

התוויה כללית

GARDASIL is indicated in females aged 9 through 45 years* for the prevention of cervical, vulvar, vaginal cancer, precancerous or dysplastic lesions, genital warts, and infection caused by Human Papillomavirus (HPV) Types 6, 11, 16, and 18 (which are included in the vaccine).
GARDASIL is indicated in males 9 through 26 years* of age for the prevention of anal cancer, precancerous or dysplastic lesions, external genital lesions and infection caused by HPV types 6, 11, 16, and 18 (which are included in the vaccine).
*Immunogenicity studies have been conducted to link efficacy in females and males aged 16 to 26 years to the younger populations.

מסגרת הכללה בסל

החיסון יינתן למניעת HPV לעונים על אחד מאלה:
א. כחלק מחיסוני השגרה במדינת ישראל לנערות הלומדות בכיתה ח'.
ב. עבור נערים וגברים עד גיל 26, המצויים בסיכון גבוה להידבק בנגיף ה-HPV, כגון MSM.

מצב בריאות

חיסון כנגד HPV

חיסון נגד HPV - גרדסיל 9 (Gardasil 9)