ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חיסון נגד HPV - גרדאסיל (Gardasil)

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

החיסון יינתן למניעת HPV לנערות ונערים כחלק מחיסוני השגרה במדינת ישראל.
החיסון ינתן לבנים בכיתה ח', החל משנת הלימודים תשע"ו.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

החיסון ניתן לנערים וגברים עד גיל 26, המצויים בסיכון גבוה להדבק בנגיף ה- HPV, כגון MSM.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

החיסון ניתן לנערים וגברים עד גיל 26, המצויים בסיכון גבוה להדבק בנגיף ה- HPV, כגון MSM.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

החיסון ניתן לנערים וגברים עד גיל 26, המצויים בסיכון גבוה להדבק בנגיף ה- HPV, כגון MSM.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

החיסון ניתן לנערים וגברים עד גיל 26, המצויים בסיכון גבוה להדבק בנגיף ה- HPV, כגון MSM.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
תרופות שאינן בסל השירותים בהתאם לחוק הבריאות על פי רשימה (נספח ד').
מקרה מזכה
רכישת תרופות לפי רשימה שאינן בסל השרותים של חוק הבריאות לפי מרשם של רופא
שירותי בריאות כללית בבית המרקחת של הכללית שבהסדר. 
זכאות
הנחה ברכישה בגובה 55% בבתי המרקחת של שירותי בריאות כללית שבהסדר.
תקופת אכשרה
3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/07/2013

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/07/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* חבר יהא זכאי לרכוש תרופות שאינן בסל השירותים של חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  בתנאים הבאים:
  א. התרופה/חיסון מופיעים ברשימת התרופות של "מגן כסף".
  ב. התרופה/חיסון נחוצים לטיפול במחלת החבר או מניעתה על פי שיקול דעת הרופא
      המטפל, המנהל הרפואי או מי שיוסמך על ידו.
  ג. התרופה/חיסון נרכשים בבית מרקחת בהסכם עם מכבי "מגן כסף" לצורך עניין זה.
  ד. השתתפות חבר בעלות התרופה/חיסון תהא בגובה 50%.
* רשימת התרופות והחיסונים תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד
  "מכבי ללא הפסקה".
* רשימת בתי המרקחת שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי
  ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
תקופת המתנה - 3 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* חבר יהא זכאי לרכוש תרופות שאינן בסל השירותים של חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  בתנאים הבאים:
  א. התרופה/חיסון מופיעים ברשימת התרופות של "מגן זהב".
  ב. התרופה/חיסון נחוצים לטיפול במחלת החבר או מניעתה על פי שיקול דעת הרופא
      המטפל, המנהל הרפואי או מי שיוסמך על ידו.
  ג. התרופה/חיסון נרכשים בבית מרקחת בהסכם עם מכבי "מגן זהב" לצורך עניין זה.
  ד. השתתפות חבר "מגן זהב" בעלות התרופה/חיסון תהא בגובה 50%
* רשימת התרופות והחיסונים תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד
  "מכבי ללא הפסקה".
* רשימת בתי המרקחת שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי
  ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
תקופת המתנה - 3 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מגן זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מגן זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מילות מפתח

צוואר הרחם, פות, נרתיק, פי הטבעת, פפילומה, גרדסיל, גארדאסיל, גארדסיל, סרטן, סרטן צוואר הרחם, וולווה, עריה, וגינה, נרתיק, איבר המין של הגבר, פה, לוע

שם גנרי

Human Papilloma virus vaccine, Quadrivalent (6, 11, 16, 18)

חיסון נגד HPV - גרדאסיל (Gardasil)

סוג

חיסונים

תחום השירות / טיפול

אונקולוגיה

קוד משרד הבריאות

31494

קוד ירפ"א

6610

קוד ATC

J07BM

שם גנרי

Human Papilloma virus vaccine, Quadrivalent (6, 11, 16, 18)

התוויה כללית

GARDASIL is indicated in females aged 9 through 45 years* for the prevention of cervical, vulvar, vaginal cancer, precancerous or dysplastic lesions, genital warts, and infection caused by Human Papillomavirus (HPV) Types 6, 11, 16, and 18 (which are included in the vaccine).
GARDASIL is indicated in males 9 through 26 years* of age for the prevention of anal cancer, precancerous or dysplastic lesions, external genital lesions and infection caused by HPV types 6, 11, 16, and 18 (which are included in the vaccine).
*Immunogenicity studies have been conducted to link efficacy in females and males aged 16 to 26 years to the younger populations.

מסגרת הכללה בסל

החיסון יינתן למניעת HPV לעונים על אחד מאלה:
א. כחלק מחיסוני השגרה במדינת ישראל לנערות הלומדות בכיתה ח'.
ב. עבור נערים וגברים עד גיל 26, המצויים בסיכון גבוה להידבק בנגיף ה-HPV, כגון MSM.

מצב בריאות

חיסון כנגד HPV

חיסון נגד HPV - גרדאסיל (Gardasil)