ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Osmolite

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
* לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy).
* לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis).
* לחולים במחלה אטאקסיה טלנגיקטאזיה (Ataxia Telangiectasia).
* לחולים במחלה ALS) Amyotrophic Lateral Sclerosis).
* לחולים בגילאים 4-19 שנים עם צנתר אנטרלי, החולים במחלות כרוניות, מחלות
   מטבוליות, ומחלות נוירולוגיות.
* מזון ייעודי באמצעות צנתר אנטרלי, למבוגרים (בני 19 ומעלה) למצבי הזנה
   לאורך זמן בחולים בהם הפורמולות ניתנות כהזנה בלעדית.
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
* לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy).
* לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis).
* לחולים במחלה אטאקסיה טלנגיקטאזיה (Ataxia Telangiectasia).
* לחולים במחלה ALS) Amyotrophic Lateral Sclerosis).
* לחולים בגילאים 4-19 שנים עם צנתר אנטרלי, החולים במחלות כרוניות, מחלות
   מטבוליות, ומחלות נוירולוגיות.
* מזון ייעודי באמצעות צנתר אנטרלי, למבוגרים (בני 19 ומעלה) למצבי הזנה
   לאורך זמן בחולים בהם הפורמולות ניתנות כהזנה בלעדית.
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
* לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy).
* לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis).
* לחולים במחלה אטאקסיה טלנגיקטאזיה (Ataxia Telangiectasia).
* לחולים במחלה ALS) Amyotrophic Lateral Sclerosis).
* לחולים בגילאים 4-19 שנים עם צנתר אנטרלי, החולים במחלות כרוניות, מחלות
   מטבוליות, ומחלות נוירולוגיות.
* מזון ייעודי באמצעות צנתר אנטרלי, למבוגרים (בני 19 ומעלה) למצבי הזנה
  לאורך זמן בחולים בהם הפורמולות ניתנות כהזנה בלעדית.
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
* לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy).
* לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis).
* לחולים במחלה אטאקסיה טלנגיקטאזיה (Ataxia Telangiectasia).
* לחולים במחלה ALS) Amyotrophic Lateral Sclerosis).
* לחולים בגילאים 4-19 שנים עם צנתר אנטרלי, החולים במחלות כרוניות, מחלות
   מטבוליות, ומחלות נוירולוגיות.
* מזון ייעודי באמצעות צנתר אנטרלי, למבוגרים (בני 19 ומעלה) למצבי הזנה
  לאורך זמן בחולים בהם הפורמולות ניתנות כהזנה בלעדית.
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

 

מזון תרופתי - Osmolite

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - Osmolite