ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Nutren Junior

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
   - לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy).
   - לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis).
   - מזון ייעודי לילדים חולי סרטן שמלאה להם שנה וטרם מלאו להם 13 שנים,
     המצויים בסיכון לתת תזונה.
   - מזון ייעודי לילדים חולי סרטן שמלאו להם 13 שנים וטרם מלאו להם 19 שנים,
     המצויים בסיכון לתת תזונה.
   - מזון תרופתי לפי מרשם של הרופא המטפל או דיאטנית קלינית להזנת ילדים
     בגילאים 4-19 שנים עם צנתר אנטרלי, החולים במחלות כרוניות, מחלות
     מטבוליות, ומחלות נוירולוגיות.
   - לחולים עד גיל 19 שנים החולים במחלות כרוניות או מחלות מטבוליות
     או מחלות נוירולוגיות או עם צנתר אנטרלי, אשר אינם יכולים לקבל כלכלת מזון רגילה,
     העונים על כל אלה:
     (1) תלויים בהזנה אנטרלית לאורך זמן באופן בלעדי.
     (2) בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים לאורך זמן.
 -  מזון תרופתי לפי מרשם של הרופא המטפל או דיאטנית קלינית לחולים שטרם
    מלאו להם 4 שנים החולים במחלות כרוניות או מחלות מטבוליות או מחלות
    נוירולוגיות או עם צנתר אנטרלי, אשר אינם יכולים לקבל כלכלת מזון רגילה,
    העונים על כל אלה:
    (1) תלויים בהזנה אנטרלית לאורך זמן באופן בלעדי;
    (2) בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים לאורך זמן.

* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/03/2021

מזון תרופתי - Nutren Junior

תאריך הכללה

01/03/2002

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (15) (כב) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (16) (כא) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (21) (א) (1) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (21) (א) (2) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (21) (ב) (1) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (3) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - Nutren Junior

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - Nutren Junior