ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Nutren 1.0

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
   - לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy).
   - לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis).
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מזון תרופתי - Nutren 1.0

תאריך הכללה

01/03/2002

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (15) (כ) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (16) (יט) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (3) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - Nutren 1.0

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - Nutren 1.0