ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Neocate Advanced

 

מבטח

משרד הבריאות

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* התכשיר מסובסד (על ידי קופות החולים ומשרד הבריאות) בהתוויות הבאות:
   - חולים עם אלרגיה, רגישות לחלב.
* השתתפות עצמית בגובה 20% מהמחיר המרבי לצרכן.
* התכשיר לא יחושב בתקרת השתתפות עצמית עבור מזון תרופתי
   מאחר והתווייה זו אינה נכללת בסל הבריאות הממלכתי.

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
   - לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy).
   - לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis).
  - מזון ייעודי לילדים חולי סרטן שמלאה להם שנה וטרם מלאו להם 13 שנים,
    המצויים בסיכון לתת תזונה.

* השתתפות עצמית בגובה 20% מהמחיר המרבי לצרכן.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 07/03/2021

מזון תרופתי - Neocate Advanced

תאריך הכללה

01/03/2002

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (15) (יח) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (16) (יח) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (2) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - Neocate Advanced

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - Neocate Advanced