ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Neocate LCP

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
   - לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy).
   - לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis).
   - לתינוקות שאינם מסוגלים לספוג מזון באופן רגיל.
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מזון תרופתי - Neocate LCP

תאריך הכללה

01/03/2002

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (15) (יז) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (16) (יז) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (17) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (3) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - Neocate LCP

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - Neocate LCP