ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Magnesium Diasporal

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לחולים במחלת לייפת כיסתית CFי(Cystic Fibrosis)
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לחולים במחלת לייפת כיסתית CFי(Cystic Fibrosis)
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לחולים במחלת לייפת כיסתית CFי(Cystic Fibrosis)
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לחולים במחלת לייפת כיסתית CFי(Cystic Fibrosis)
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מזון תרופתי - Magnesium Diasporal

תאריך הכללה

01/02/2002

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א - לתוספת השנייה

מזון תרופתי - Magnesium Diasporal

סוג

מזון רפואי

מסגרת הכללה בסל

לחולים במחלת לייפת כיסתית CFי(Cystic Fibrosis)

מזון תרופתי - Magnesium Diasporal