ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Jevity

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
   - לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy).
   - לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis).
   - לחולים במחלה אטאקסיה טלנגיקטאזיה (Ataxia Telangiectasia).
   - לחולים במחלה ALS) Amyotrophic Lateral Sclerosis)
   - מזון ייעודי לילדים חולי סרטן שמלאו להם 13 שנים וטרם מלאו להם 19 שנים, המצויים בסיכון לתת תזונה.
   - לחולים בגילאים 4-19 שנים עם צנתר אנטרלי, החולים במחלות כרוניות, מחלות מטבוליות, ומחלות נוירולוגיות.
   - מזון ייעודי באמצעות צנתר אנטרלי, למבוגרים (בני 19 ומעלה) למצבי הזנה.
     לאורך זמן בחולים בהם הפורמולות ניתנות כהזנה בלעדית.

* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 08/03/2021

מזון תרופתי - Jevity

תאריך הכללה

01/03/2002

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (15) (יב) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (16) (יב) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (3) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - Jevity

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - Jevity