ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Enfamil AR

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

1. לחולים במחלת לייפת כיסתית Cystic Fibrosisי(CF).
2. לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית Familial Dysautonomyי(FD).

* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מזון תרופתי - Enfamil AR

תאריך הכללה

01/03/2002

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (15) (ג) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (16) (ו) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (3) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - Enfamil AR

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - Enfamil AR