ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - MCT Oil

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
* לחולים במחלה Glutaric Aciduria Type II.
* לחולים במחלה Long Chain Fatty Acid Oxidation Defect.
* לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy).
* לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis).

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
* לחולים במחלה Glutaric Aciduria Type II.
* לחולים במחלה Long Chain Fatty Acid Oxidation Defect.
* לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy).
* לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis).

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
* לחולים במחלה Glutaric Aciduria Type II.
* לחולים במחלה Long Chain Fatty Acid Oxidation Defect.
* לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy).
* לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis).

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
* לחולים במחלה Glutaric Aciduria Type II.
* לחולים במחלה Long Chain Fatty Acid Oxidation Defect.
* לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy).
* לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis).

מבטח

משרד הבריאות

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* התכשיר מסובסד (על ידי קופות החולים ומשרד הבריאות) בהתוויות הבאות:
   - חולים עם בעיה בספיגת שומנים.
* השתתפות עצמית בגובה 20% מהמחיר המרבי לצרכן.
* התכשיר לא יחושב בתקרת השתתפות עצמית עבור מזון תרופתי
   מאחר והתווייה זו אינה נכללת בסל הבריאות הממלכתי.

מזון תרופתי - MCT Oil

תאריך הכללה

01/03/2001

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (11) (ד) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (13) (ג) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (15) (טו) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (16) (טו) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (1) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - MCT Oil

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - MCT Oil