ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Portagen

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
   - לחולים במחלה Glutaric Aciduria Type II.
   - לחולים במחלה Long Chain Fatty Acid Oxidation Defect.
   - לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis).
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מזון תרופתי - Portagen

תאריך הכללה

01/03/2001

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (11) (ב) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (13) (א) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (16) (כז) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (3) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - Portagen

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - Portagen