ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מכשירי אינהלציה

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

מכשירי אינהלציה לתרופות ייעודיות לחולי לייפת כיסתית CF) Cystic fibrosis)
ו- PCD) Primary Ciliary Dyskinesia).
1. מכשירי האינהלציה יינתנו לחולים הסובלים מלייפת כיסתית או Primary ciliary dyskinesia
    ומקבלים טיפול תרופתי ייעודי למחלתם באינהלציה.
2. מכשירים מסוג (VMT (vibrating mesh technology, יינתנו לחולים העונים על אחד מאלה:
    א. ילדים עד גיל 18 שנים החולים בלייפת כיסתית (CF) ומקבלים טיפול תרופתי ייעודי למחלתם
    באינהלציה.
    ב. בגירים חולי CF או PCD ה מטופלים בתרופות אשר קיימת עבורן הוריה רישומית לשימוש
    במכשיר מסוג זה. .
3. הזכאות למכשיר כוללת גם מתכלים כגון נבולייזרים חליפיים או מסנני אוויר .
4. הזכאות היא למכשיר אחד ולהחלפתו פעם בשנתיים.

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 17/01/2017

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בנספח א' לתקנון.
נספח א' - אביזרים ברכישה
מכשיר אינהלציה - פעם ב- 3 שנים.
וויאז'
* השתתפות עצמית באמצעות כללית מושלם בסך 99 ש"ח.
* ברכישה פרטית החזר למבוטח של 50% עד 289 ש"ח.
נביסול
* השתתפות עצמית באמצעות כללית מושלם בסך 57 ש"ח.
* ברכישה פרטית החזר למבוטח של 50% עד 289 ש"ח.
מכשיר אינהלציה לילדים דגם 3008
* השתתפות עצמית באמצעות כללית מושלם בסך 104 ש"ח.
* ברכישה פרטית החזר למבוטח של 50% עד 289 ש"ח.
מכשיר אינהלציה מיני
* השתתפות עצמית באמצעות כללית מושלם בסך 62 ש"ח.
* ברכישה פרטית החזר למבוטח של 50% עד 289 ש"ח.
תקופת אכשרה: 6 חודשים.


מכשירי אינהלציה ללא מרשם בהנחה לילדי כללית מושלם
* מכשיר אדים קרים קרמי אולטראסוני
* INHALATOR MINI CN-03
* SPACER FUNHALER ספייסר
* SPACER FUNHALER MASK ספייסר
לבירור גובה ההנחה פנה לבתי המרקחת של הקופה. 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/07/2017

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בנספח א' ונספח ב' לתקנון. 

נספח א' - אביזרים רפואיים המזכים בהחזר הוצאות מ"מכבי כסף" בכפוף לאמור בסעיף 14:
מכשיר אינהלציה לחולי CF

* תעריף תקרה להחזר ”מכבי כסף“ - 540 ש"ח.
* הערות - אחת לשתי שנות חברות.
ההחזר הינו על פי עלות האביזר בפועל בשיעור 33% מהעלות בפועל ב“מכבי כסף“ ועד לתעריף התקרה כמצוין בטבלה, לפי הנמוך ובכפוף להערות הספציפיות שבטבלה.

נספח ב' - אביזרים רפואיים הניתנים לרכישה, בתשלום השתתפות עצמית, אצל ספקים שבהסכם, בכפוף לאמור בסעיף 14:
מכשיר אינהלציה אישי או אביזר להקלה בנשימה - אירוצ'מבר / מולטיספייסר (זכאות ל- 2 המכשירים, לילד עד גיל 3 בלבד, בכפוף לאישור רפואי):
* סכום השתתפות החבר ב”מכבי כסף“ - 228 ש"ח.
* הערות - אחת לשלוש שנות חברות.
Baby Air - אוהל להוספה למכשיר אינהלציה לתינוקות:
* סכום השתתפות החבר ב”מכבי כסף“ - 51 ש"ח.
* הערות - אחת לשלוש שנות חברות.
מכשיר אינהלציה לחולי CF בביצוע הזמנה מראש:
* סכום השתתפות החבר ב”מכבי כסף“ - 1,036 ש"ח.
* הערות - אחת לשלוש שנות חברות.

במקרים בהם אביזר רפואי מופיע הן בנספח א' והן בנספח ב' - תינתן השתתפות עבור רכישת אביזר אחד בלבד במהלך תקופת הזכאות כפי שהיא מופיעה בטבלה.
מבוטח יהיה זכאי להחלפת המכשיר לאחר שנתיים ולא שלוש אם המכשיר שבידיו אינו תקין, והמכשיר לא תוקן ולא ניתן לו מכשיר חלופי באמצעות אחריות הספק או בדרך אחרת באמצעות התכנית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בנספח א' ונספח ב' לתקנון.

נספח א' - אביזרים רפואיים המזכים בהחזר הוצאות מ"מכבי זהב" בכפוף לאמור בסעיף 16.1:
מכשיר אינהלציה לחולי CF
* תעריף תקרה להחזר* ”מכבי זהב“ - 1,327 ש"ח.
* הערות - אחת לשתי שנות חברות.
ההחזר הינו על פי עלות האביזר בפועל בשיעור 83% מהעלות בפועל ב“מכבי זהב“ ועד לתעריף התקרה כמצוין בטבלה, לפי הנמוך ובכפוף להערות הספציפיות שבטבלה.

נספח ב' - אביזרים רפואיים הניתנים לרכישה, בתשלום השתתפות עצמית, אצל ספקים שבהסכם, בכפוף לאמור בסעיף 16.2:
מכשיר אינהלציה אישי או אביזר להקלה בנשימה - אירוצ'מבר / מולטיספייסר (זכאות ל- 2 המכשירים, לילד עד גיל 3 בלבד, בכפוף לאישור רפואי):
* סכום השתתפות החבר ב”מכבי זהב“ -  112 ש"ח.
* הערות - אחת לשלוש שנות חברות.
Baby Air - אוהל להוספה למכשיר אינהלציה לתינוקות:
* סכום השתתפות החבר ב”מכבי זהב“ -  15 ש"ח.
* הערות - אחת לשלוש שנות חברות.
מכשיר אינהלציה לחולי CF בביצוע הזמנה מראש:
* סכום השתתפות החבר ב”מכבי זהב“ -  272 ש"ח.
* הערות - אחת לשלוש שנות חברות.

במקרים בהם אביזר רפואי מופיע הן בנספח א' והן בנספח ב' - תינתן השתתפות עבור רכישת אביזר אחד בלבד במהלך תקופת הזכאות כפי שהיא מופיעה בטבלה.
מבוטח יהיה זכאי להחלפת המכשיר לאחר שנתיים ולא שלוש אם המכשיר שבידיו אינו תקין, והמכשיר לא תוקן ולא ניתן לו מכשיר חלופי באמצעות אחריות הספק או בדרך אחרת באמצעות התכנית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/07/2018

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בנספח ה' לתקנון.
נספח ה' - רשימת אביזרים רפואיים
אביזרים רפואיים חיוניים - אינהלטור לחולי אסטמה או C.F כולל מכשיר אדים* (בהמלצת רופא ריאות).
גובה השתתפות המבוטח - 50%.
הגורם המספק - בית מרקחת פנימי בלבד.
** סכומי ההחזרים הנקובים בשקלים יעודכנו בהתאם לעליית המדד במועדים בהם יעודכנו דמי הביטוח.
הערה: למען הסר ספק, גובה ההנחה ברשימה על פי נספח זה הינה מקסימלית. בפרטים בהם קיימת השתתפות הקופה מכוח החוק, לא זכאי המבוטח לאחוזי הנחה מצטברים - הנחת "מאוחדת עדיף" מגלמת בתוכה גם את ההנחה על פי חוק.

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/07/2016

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בסעיף 5.3 לפרק בתקנון.
סעיף 5.3 לתקנון - בהחזר לעמיתי "לאומית זהב":
* מכשיר אינהלציה - שיעור הנחה בגובה 63%, אביזר 1 בשנה בכפוף למרשם רופא.
* ארוצ'יימבר, מסיכה לתינוק, כתום  - שיעור הנחה בגובה 70%, אביזר 1 בשנה
   בכפוף למרשם רופא.
* ארוצ'יימבר, מסיכה לילד, צהוב - שיעור הנחה בגובה 70%, אביזר 1 בשנה
   בכפוף למרשם רופא.
* ארוצ'יימבר, מסיכה למבוגר, כחול - שיעור הנחה בגובה 70%, אביזר 1 בשנה
   בכפוף למרשם רופא.
* ארוצ'יימבר, פיה למבוגר, כחול - שיעור הנחה בגובה 70%, אביזר 1 בשנה
   בכפוף למרשם רופא.
* נבוצ'יימבר, מיכל עזר ופיה - שיעור הנחה בגובה 35%, אביזר 1 בשנה.
* נבוצ'יימבר, מסיכה - שיעור הנחה בגובה 34%, אביזר 1 בשנה.
* נבוצ'יימבר, פיה - שיעור הנחה בגובה 27%, אביזר 1 בשנה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מילות מפתח

וויאז',נביסול,body air,אירוצ'מבר,מולטיספייסר,ארוצ'יימבר,CF,קוצר נשימה,אסטמה,נבוצ'יימבר,נבוצ'מבר,ריאות,מכשיר אדים קרים קרמי אולטראסוני,INHALATOR MINI CN-03,SPACER FUNHALER ספייסר,SPACER FUNHALER MASK ספייסר

מכשירי אינהלציה

תחום השירות / טיפול

ריאות

מכשירי אינהלציה