הדפס

הנדון:בדיקות גנטיות - סרטן שד או שחלות (בדיקת BRCA)

א.ג.נ,
על פי בקשתך, להלן מובאים פרטי הזכאות בהם התעניינת במערכת "כל הבריאות":


המידע באתר כל הבריאות כפי שהוא מופיע במסמך המצורף נועד לתת תמונה עדכנית ומדויקת ככל הניתן ביחס לזכאויות המבוטח.
עם זאת, זהו מידע כללי, שלא מותאם בהכרח לכל המצבים הרפואיים ומאפייניהם.
המידע המופיע בכל הבריאות לא מחליף את בירור זכאותך מול קופת החולים, אלא נועד לספק כלי נוסף ומשלים לצד ברור זה ולא במקומו.
בכל מקרה בו הנך זקוק לשרות בריאות עליך לפנות לקופת החולים על מנת שידריכו אותך כיצד לממש את זכאותך.

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

סל בריאות ממלכתי

נכלל?

- נכלל בתוכנית

תנאים והגבלותתנאים והגבלות:

* על פי המלצה של רופא גנטיקאי לאחר שהחולה קיבל יעוץ גנטי ועל פי התנאים הבאים:
  1. חולה סרטן השייך לאוכלוסיה בה שיעור הנשאות של מוטציות ידועות בגנים
      BRCA2 / BRCA1 הוא 1% או יותר, ומחלתו שייכת לאחת מהמחלות הבאות:
      * סרטן שחלה
      * סרטן שד שאובחן מתחת לגיל 50
      * סרטן שד דו צדדי
      * סרטן שד בזכר
      * סרטן שד בכל גיל כאשר לחולה יש לפחות שתי קרובות משפחה שחלו בסרטן
        השד / שחלה (קרובת משפחה אחת מדרגה ראשונה
        ושנייה מדרגה ראשונה או שנייה).
  2. קרוב משפחה בריא מדרגה ראשונה או שנייה (סיכון של 25% או יותר למחלה)
      ייבדק אם במשפחתו חולה עם מוטציה מזוהה באחד מהגנים:
      BRCA1 או BRCA2.
  3. חולים עם סרטן שד או חולות עם סרטן שחלות, שלהם סיכון של 10% או
      יותר לקיום מוטציה, על פי החישוב בתכנית כגון BRACAPRO, MYRIAD.
  4. חולות סרטן שחלה עם מחלה חוזרת רגישה לפלטינום שלא נמצאו נשאיות
      למוטציה מולדת ב- BRCA, ומועמדות לטיפול אחזקה ב- Olaparib.
  5. הבדיקה תבוצע לכל אישה ממוצא אשכנזי, ללא קשר לתחלואה או לרקע
      משפחתי של סרטן. לעניין זה מוצא אשכנזי יוגדר על פי הצהרה עצמית.
      הזכאות לבדיקה לא מחייבת ייעוץ גנטי מקדים. הזכאות לבדיקה היא חד
      פעמית במהלך חיי המטופלת.

* הבירור הגנטי יתבצע בשלבים:
   - ראשית בדיקות של מוטציות ידועות על פי המוצא.
   - במידה ובדיקת המוטציות שלילית תבוצע בדיקת ריצוף BRCA2 ,BRCA1
      וגילוי חסרים על פי הצורך.

הערה

בדיקות גנטיות - סרטן שד או שחלות

חוזרי משרד הבריאות

בדיקות גנטיות - סרטן שד או שחלות

בדיקות גנטיות - סרטן שד או שחלות

בברכה,
"כל הבריאות"
משרד הבריאותהדפס