ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Cyclinex 1

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
   - לחולים במחלה Urea Cycle disorders או Gyrate atrophy
     שלא מלאה להם שנה.
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מזון תרופתי - Cyclinex 1

תאריך הכללה

01/03/2001

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (7) (ז) (2) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (3) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - Cyclinex 1

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - Cyclinex 1