ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בדיקות גנטיות - ריצוף גן אחראי לתסמונת גנטית

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* לאחר אבחנה קלינית על ידי רופא גנטיקאי כשאין דרך אחרת לאבחון המחלה
   וכשהאבחון המולקולארי מחויב לשם יעוץ גנטי בתנאים שלהלן:
- הרגישות הקלינית היא מעל 85% (כלומר על פי הידוע ריצוף הגן יאפשר אבחון
  של המחלה ביותר מ-85% מהמקרים).
- הזכאות היא לריצוף של גן אחד במשפחה.
- ריצוף של גן נוסף גם אם יעמוד באמות המידה לא יחשב ככלול בסל השירותים.
* ריצוף גן אחראי לתסמונת גנטית כולל בדיקת גילוי חסרים לפי הצורך
   ויחוייב על פי מספר אמפליקונים בגן.

שם גנרי

תסמונת גנטית,בדיקות גנטיות,גנים,הריון,לידה,בדיקות, פיריון,פריון,ריצוף גן אחראי

בדיקות גנטיות - ריצוף גן אחראי לתסמונת גנטית

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 21 (א) - לתוספת השנייה.

בדיקות גנטיות - ריצוף גן אחראי לתסמונת גנטית

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה, גנטיקה

בדיקות גנטיות - ריצוף גן אחראי לתסמונת גנטית