ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - MSUD 2

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:
   - לחולים במחלה Maple Syrup Urine Diseaseי(MSUD)
      שמלאה להם שנה ולא מלאו להם שמונה שנים.
   - לחולים במחלה Mitochondrial AcetoacetyI-CoA Thiolase Deficiency 
      שמלאה להם שנה ולא מלאו להם שמונה שנים.
* השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מזון תרופתי - MSUD 2

תאריך הכללה

01/03/2001

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (2) (ט) (1) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א. (3) (ב) (1) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 14א. (3) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזון תרופתי - MSUD 2

סוג

מזון רפואי

תחום השירות / טיפול

תזונה

מזון תרופתי - MSUD 2