ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון תרופתי - Lofenelac

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לחולים במחלת פנילקטונוריה.
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לחולים במחלת פנילקטונוריה.
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לחולים במחלת פנילקטונוריה.
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לחולים במחלת פנילקטונוריה.
השתתפות עצמית בגובה 25% מהמחיר המרבי לצרכן.

מזון תרופתי - Lofenelac

תאריך הכללה

01/01/2001

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24א - לתוספת השנייה

מזון תרופתי - Lofenelac

סוג

מזון רפואי

מסגרת הכללה בסל

לחולים במחלת פנילקטונוריה.

מזון תרופתי - Lofenelac