ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אביזרי עזר לטיפול בסכרת

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* לזכאות בנושא מכשיר למדידת סוכר (גלוקומטר) במסגרת "כללית זהב".
 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב". כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* לזכאות למכשיר למדידת סוכר (גלוקומטר) במסגרת "מכבי כסף".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* לזכאות למכשיר למדידת סוכר (גלוקומטר) במסגרת "מכבי זהב".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מגן זהב". כל זכאות הקיימת בתוכנית "מגן זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* לזכאות למכשיר למדידת סוכר (גלוקומטר) במסגרת "מאוחדת עדיף".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* לזכאות למכשיר למדידת סוכר (גלוקומטר) במסגרת "מאוחדת שיא".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

 לזכאות למכשיר למדידת סוכר (גלוקומטר) במסגרת "לאומית זהב".

אביזרי עזר לטיפול בסכרת

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 15 - לתוספת השנייה

אביזרי עזר לטיפול בסכרת

תחום השירות / טיפול

אנדוקרינולוגיה, סוכרת

אביזרי עזר לטיפול בסכרת