ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אביזרי עזר לבית

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* ניתן לקבל אביזרי עזר לבית במסגרת הזכאות למכשירי שיקום וניידות.
* לפירוט - נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאות - ינואר 2014

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח זכאי להשתתפות ברכישת אביזרי עזר לבית, מתוך רשימת אביזרי עזר לבית במסגרת חבילה לחולים אונקולוגיים.
* פירוט אודות חבילה תומכת לחולי סרטן.

 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח זכאי להשתתפות ברכישת אביזרי עזר לבית, מתוך רשימת אביזרים המאושרים לרכישה, הרשימה לרבות ההשתתפות העצמית מפורטת באתר הקופה, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
 - גילו של המבוטח 65 שנים ומעלה.
 - הרכישה בוצעה אצל ספקים שבהסכם עם מכבי.
 - המבוטח קיבל הפניה מהרופא המטפל או מאחות מכבי או מפיזיותרפיסט מכבי או ממרפאה בעיסוק מכבי טרם הרכישה.
 - המבוטח יוכל לרכוש אביזר אחד מכל סוג בתקופת זכאות.
 - סכום השתתפות "מכבי שלי" מתחדש בכל 3 שנים צפות.
 - הסכום לו יהיה זכאי מבוטח "מכבי שלי" בגין הוצאה עבור אביזרי עזר לבית, יהיה עד לתקרה מצטברת של 1,002 ש"ח בכפוף לתשלום השתתפות עצמית, לכל הרכישות גם יחד. תקרה זו תתחדש בכל 3 שנים צפות.
 - רשימת הספקים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
 - קיימת תקופת אכשרה של 6 חודשים.
*מבוטח זכאי להשתתפות ברכישת אביזרי עזר לבית, מתוך רשימת האביזרים.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/04/2015

מה עליי לעשות?

* המבוטח קיבל הפניה מהרופא המטפל או מאחות מכבי או מפיזיותרפיסט מכבי או ממרפאה בעיסוק מכבי טרם הרכישה.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מילות מפתח

אביזרי עזר תומכים לבית, אביזרי עזר לבית, אביזרי עזר לשריכת שרוכים, קרש מושב ישיבה לאמבטיה, ספסל העברה לאמבטיה, הגבהה לאסלה, תומכים לאסלה, ספוג, מברשת ידית ארוכה, שטיח למניעת החלקה, כף נעליים ארוכה, גורב גרביים, יד עזר, מאחזים, דייסם נגד החלקה, סכ"ום מותאם, תוחם צלחת, מתקן מזיגה לקומקום/בקבוק גדול, קוביות הגבהה למיטה, תיק סל הליכון, אמצעי הגדלה לראיה

אביזרי עזר לבית

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 4 - לתוספת השלישית

אביזרי עזר לבית

סוג

אביזרים - שיקום וניידות

אביזרי עזר לבית