ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

רפואה גרעינית - קביעת קצב פינוי

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השתתפות עצמית / תקרת תשלום למשפחה בהתאם לביקור במכונים.

מילות מפתח

מערכת המין והשתן,הערכת תפקוד כלייתי,הזרקה,הזרקת של חומר רדיואקטיבי,דם,סקירה,סקירות,רפואה גרעינית

רפואה גרעינית - קביעת קצב פינוי

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 4 (ד) (2) - לתוספת השנייה.

רפואה גרעינית - קביעת קצב פינוי

תאור

בדיקה במשמשת להערכת התפקוד הכלייתי.
הבדיקה יכולה להתבצע באמצעות הזרקה של חומר רדיואקטיבי ומדידת הרמות שלו בדם
בפרקי זמן מוגדרים או באמצעות ביצוע סקירות חוזרות על מנת למדוד את קצב העלמות האות.

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

רפואה גרעינית

רפואה גרעינית - קביעת קצב פינוי