ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

רפואה גרעינית - ספיגת סידן

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השתתפות עצמית / תקרת תשלום למשפחה בהתאם לביקור במכונים.

מילות מפתח

מערכת העיכול,בדיקות,בדיקה,רפואה גרעינית

רפואה גרעינית - ספיגת סידן

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 4 (ג) (3) - לתוספת השנייה.

רפואה גרעינית - ספיגת סידן

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

רפואה גרעינית

רפואה גרעינית - ספיגת סידן