ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אולטרה סטרוקטורה של התא (מיקרוסקופיה אלקטרונית) - מבנים תוך תאיים של המערכת ההמופוייטית

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

אולטרה סטרוקטורה של התא (מיקרוסקופיה אלקטרונית) - מבנים תוך תאיים של המערכת ההמופוייטית

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 3 (יא) (1) - לתוספת השנייה.

אולטרה סטרוקטורה של התא (מיקרוסקופיה אלקטרונית) - מבנים תוך תאיים של המערכת ההמופוייטית

סוג

בדיקה

אולטרה סטרוקטורה של התא (מיקרוסקופיה אלקטרונית) - מבנים תוך תאיים של המערכת ההמופוייטית