ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בדיקות פוריות - בדיקות ביוכימיות ואנזימטיות שונות המשקפות פעילותם התקינה של בלוטות העזר המישניות בתעלה הזיכרית

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

מילות מפתח

בדיקות לרמות של סוכר,מלחים,חלבונים,נוזל הזרע,בדיקת פעילות בלוטות העזר המשניות,הריון ולידה,פיריון,פריון,בדיקות

בדיקות פוריות - בדיקות ביוכימיות ואנזימטיות שונות המשקפות פעילותם התקינה של בלוטות העזר המישניות בתעלה הזיכרית

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 3 (ז) (2) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 6 (ד) - לתוספת השנייה.

בדיקות פוריות - בדיקות ביוכימיות ואנזימטיות שונות המשקפות פעילותם התקינה של בלוטות העזר המישניות בתעלה הזיכרית

תאור

בדיקות לרמות של סוכר, מלחים וחלבונים שונים בנוזל הזרע המשמשות לבדוק את הפעילות של בלוטות העזר המשניות.

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה

בדיקות פוריות - בדיקות ביוכימיות ואנזימטיות שונות המשקפות פעילותם התקינה של בלוטות העזר המישניות בתעלה הזיכרית