ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בדיקות סקר לילוד - בדיקה לזיהוי מוקדם של מחלות קשות

 

תיאור

אבחון מוקדם של המחלות הנבדקות מאפשר טיפול מונע או טיפול המשפר משמעותית את איכות ואורך חייו של הילוד.
בתהליך נלקחות ארבע טיפות דם מעקב הרגל ונספגות על גבי נייר מיוחד (גאטרי) הנשלח למעבדה מרכזית.
הבדיקה תבוצע במהלך האשפוז שלאחר הלידה ובטרם שחרור הילוד מבית החולים.
במעבדה ייבדקו המחלות הבאות:
* פנילקטנוריה Phenylketonuria – PKU
* תת תריסיות ראשונית מולדת - Congenital Hypothyroidism
* שגשוג של בלוטת יותרת הכליה Congenital Adrenal Hyperplasia
* (Maple Syrup Urine Disease (MSUD
* Homocystinuria
* טירוזינמיה מסוג 1 - (Tyrosinemia Type 1 (Hepatorenal tyrosinemia
* Methylmalonic Acidaemia
* Propionic Acidaemia
* Glutaric Aciduria Type 1
* (Medium Chain Acyl-CoA Dehydrogenase deficiency (MCADD
* (Very Long Chain Acyl-CoA Dehydrogenase deficiency (VLCAD
* SCIDי(Sevre combined immunodeficiency)

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* בדיקות בילודים לגילוי מוקדם של מחלות אנדוקריניות, מטבוליות ואימונולוגיות.
* בלידת בית מתוכננת (אם היולדת והיילוד לא אושפזו בבית חולים בסמוך לאחר הלידה)
  בה נוכחים רופא או מיילדת, האחריות לביצוע הבדיקות הינה של ההורים ועליהם לדאוג
  לדיגום הדם עבור הבדיקה.
* ניתן לבצע את הבדיקה בכל מחלקת ילודים / תינוקות של בית חולים, בטיפת חלב
   או על ידי רופא / אחות מיילדת בבית.
* בדיקה בטיפת חלב נערכת לתינוקות עד גיל 4 חודשים.
* להנחיות מופורטות בלידת בית מתוכננת ראה חוזר מנהל רפואה 2/2018 - בדיקות סקירה ביילודים לזיהוי מוקדם של מחלות אנדוקריניות, מטבוליות ואימונולוגיות
* במסגרת מבחן תמיכה, תינתן תמיכה בקופות חולים אשר מפעילות תחנות לבריאות המשפחה, בהן מוענקים טיפולי רפואה מונעת אישית ושאינן גובות תשלום בעבור שירות זה. ניתן להיכנס למבחן התמיכה בהקלקה על הלינק הבא והקלדת הביטוי: תחנות לבריאות המשפחה (ילקוט הפרסומים, עמ' 1735)

מילות מפתח

SCID,לידת בית,בדיקת דם,תחנות לבריאות המשפחה,טיפת חלב,זיהוי מוקדם של מחלות קשות,ילודים,יילוד,יילודים,הריון ולידה,בדיקות,מחלות תת-תריסיות,פניל-קטונוריה,פנילקוטונוריה,טיפת חלב,אבחון מחלות,בדיקת מחלות,טירוזינמיה מסוג 1,תת תריסיות ראשונית מולדת,Sevre combined immunodeficiency,PKU,

בדיקות סקר לילוד - בדיקה לזיהוי מוקדם של מחלות קשות

סוג

בדיקה

התוויה כללית

כל ילוד

בדיקות סקר לילוד - בדיקה לזיהוי מוקדם של מחלות קשות