ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בריאות הנפש - סל שיקום

 

תיאור

סל השיקום הינו סל שירותים העוזר לאדם המתמודד עם מגבלה נפשית להיעזר במערך השיקום בקהילה לקידום תהליך שיקומו אישי.
במסגרת השיקום עובר האדם תהליך התפתחות, צמיחה ומציאת משמעות ומטרה לחיים לצד ההתמודדות עם המחלה.
סל שירותי השיקום כולל את השירותים הבאים אשר מתוכם נקבעת תוכנית השיקום הפרטנית:
תעסוקה
- אבחון
- מרכז שיקום מקצועי
- שילוב בשוק העבודה החופשי
- תעסוקה נתמכת
- מפעל מוגן
- מועדון תעסוקתי
דיור
- הוסטל / קהילה תומכת
- דיור מוגן / דיור לווין
- סומכות שיקומית
- חונכות שיקומית
השכלה
- השלמת השכלה
חברה ופנאי
- מועדון חברתי
- נופשונים
יעוץ למשפחות
- מרכזי יעוץ למשפחות
טיפולי שיניים
- טיפולי שיניים
תיאום טיפול
- תיאום טיפול

מבטח

משרד הבריאות

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* הזכאות לסל השיקום נקבעת על ידי ועדת שיקום אזורית ומוענקת במקרים הבאים:
  - אדם המתמודד עם מגבלה נפשית, שמלאו לו 18 שנה ונמצא במעקב רפואי.
  - אדם הסובל מנכות רפואית בשל הפרעה נפשית בשיעור של 40% לפחות, 
    שנקבעה לפי סעיפים 33 או 34 בתוספת לתקנות לקביעת אחוזי נכות
    בידי אחד מאלה:
   1. פסיכיאטר, שהסמיך השר, לפי הכללים, המבחנים ואמות המידה
       שנקבעו בתקנות לקביעת אחוזי נכות. 
   2. מי שהוסמך לקביעת אחוזי נכות לצורך תשלום גמלה לפי חוק הביטוח
       הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה 1995.

השתתפות עצמית
סיוע בהפניה ובמימון (מימון חלקי).

מה עליי לעשות?

תהליך קבלת סל שיקום
התהליך מתבצע בשיתוף פעולה בין המשתקם לבין הגורמים המטפלים באשפוז או במרפאה המסייעים בהגשת הבקשה:
1. בניית תוכנית שיקומית.
2. הגשת המסמכים הבאים באמצעות הדואר לרכז
    ועדת השיקום:
  - פרטים אישיים.
  - דו"ח רפואי - ימולא על ידי הפסיכיאטר המטפל ויכלול
    סיכום מחלה.
  - דו"ח סיעודי - בפנייה לקבלת סל שיקום ישירות
    ממערך האשפוז.
  - סיכום פסיכו-סוציאלי - ימולא על ידי הגורם המטפל.
  - הערכה תפקודית, רצוי לצרף אבחונים רלוונטיים.
  - סיכום ונימוק המלצות הפונה והגורם המפנה.
  - דיווח ממחלקת השיקום של המוסד לביטוח הלאומי.
  - דיווח קביעת נכות, אחוזי נכות וסעיפי הנכות.
  - טופס ויתור סודיות חתום.
  - בקשה לטיפול דנטלי, אם נכלל בתוכנית השיקומית.
  - בקשה לחונך או סומך, אם נכלל בתוכנית השיקומית.
3. זימון לוועדת שיקום אזורית.
  - הועדה תבקש מהפונה להגיע למפגש היכרות והתרשמות.
  - הפונה יכול להגיע עם בני משפחה או גורם אחר
    שיכול לסייע.
  - הועדה תזמן את הפונה עד כחודש מקבלת
    המסמכים במלואם.
4. החלטת ועדת שיקום אזורית.
  - לאחר עיון במסמכים והמפגש עם הפונה תתקבל החלטה.
  - החלטת הועדה בליווי הנימוקים להחלטה ישלחו בדואר.
5. קבלת סל שיקום.
6. קליטת המשתקם במסגרת השיקומית.

תהליך קבלת סל שיקום - אתר משרד הבריאות
 

מילות מפתח

מחלת נפש,בריאות נפש,שיקום,בריאות הנפש,מגבלה נפשית,עזרה נפשית,התפתחות,ועדת שיקום,צמיחה ומציאת משמעות ומטרה לחיים,אבחון,מרכז שיקום מקצועי,תעסוקה נתמכת,מפעל מוגן,מועדון תעסוקתי,הוסטל,דיור מוגן,חונכות שיקומית,פסיכיאטר מטפל,סומכות שיקומית,הערכה תיפקודית,

בריאות הנפש - סל שיקום

סוג

שיקום

שמות נוספים

שיקום בקהילה, יכולת השתלבות בקהילה

תחום השירות / טיפול

בריאות הנפש, שיקום בקהילה

התוויה כללית

נכה נפש, מעל גיל 18, שנקבעו לו מעל 40% נכות נפשית בסעיפים 33 , 34 בביטוח לאומי וזכאי לשרות על פי וועדת סל שיקום מחוזית.

הערות

ב- 01.07.2015 נכנסה לתוקפה רפורמה ביטוחית בתחום בריאות הנפש.
במסגרת הרפורמה הועברה האחריות על מתן שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות החולים.
הנחיות לתקופת מעבר מיום כניסת הרפורמה בבריאות הנפש.

בריאות הנפש - סל שיקום