ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ספקטרום האוטיזם - סל זכאויות

 

תיאור

קיימים שני מסלולי זכאות עבור ילד המאובחן על ספקטרום האוטיזם.
קיים שוני בין המסלולים בכמות הטיפולים ובסכום ההשתתפות העצמית.
ילד עד גיל בית ספר
* טיפולי בריאות מקדמים - במסגרת מעון / גן תקשורתי בשעות הבוקר או במסגרת "חוץ גנית",
  אם קיימת מסגרת שכזו באיזור המגורים שמשרד הבריאות אישר אותה והתקשר איתה למתן השירותים.
* טיפולים במסגרת קופת החולים בה מבוטח הילד - לילד שאינו נמצא במסגרת בה מקבל טיפולי בריאות מקדמים.
ילד מגיל בית ספר עד גיל 18
* טיפולים במסגרת קופת החולים בה מבוטח הילד, ללא תלות במסגרת החינוכית בה הוא נמצא.

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

לפירוט הזכאות וההשתתפות העצמית ראה
ספקטרום האוטיזם – טיפולי בריאות מקדמים

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

לפירוט הזכאות וההשתתפות העצמית ראה
ספקטרום האוטיזם – סל השירותים בתחום התפתחות הילד

מבטח

משרד הרווחה

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

אוטיזם / PDD-Pervasive Developmental Disorder הפרעה התפתחותית נרחבת. 
האוטיזם מאופיין בהתפתחות לקויה של מיומנויות שפה ותקשורת, מיומנויות חברתיות, דפוסי התנהגות מצומצמים חזותיים וסטריאוטיפיים.
* אנשים שאובחנו כלוקים באוטיזם / PDD ונקבעה זכאותם על ידי היחידה לצורך קבלת שירותים ממשרד הרווחה.
* בני משפחתם של האנשים עם האוטיזם ו- PDD.

הטיפול ניתן במסגרות הבאות:
טיפול חוץ ביתי
טיפול קהילתי

מה עליי לעשות?

פנה לאיש הקשר באזור מגוריך.

מילות מפתח

אוטיזם,טב"מ,טיפולי בריאות מקדמים,ASD,PDD,אוטיסט,טיפולים,ילדים,התפתחות הילד,גן תקשורתי,טיפולי בריאות מקדמים,זכאויות אוטיסטים,זאויות ספקטרום האוטיזם,זכאות רפואית,זכאויות רפואיות

ספקטרום האוטיזם - סל זכאויות

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 20 - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 3 (2) (2) - לתוספת השלישית.

חוזרי משרד הבריאות

חוזר חטיבת הרפואה 12/2021 - מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים
חוזר המנהל הכללי 8/2020 - אבחון רצף האוטיזם באדם הבוגר
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 10/2016 - מתן החזרים כספיים במסגרת הסל
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2017 - איסור הפסקת טיפולים בשל הסכמים עם נותני שירותים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 09/2016 - שירותים בתחום התפתחות הילד - עדכון
חוזר המנהל הכללי 15/2013- אבחון ילדים בספקטרום האוטיזם
חוזר מנהל רפואה 15/2011 - אמות מידה לטיפול בריאותי מקדם לילדים המאובחנים ברצף האוטיסטי
חוזר המנהל הכללי 03/2009 - מתן שירותים בתחום התפתחות הילד לילדים בספקטרום האוטיסטי
חוזר מנהל רפואה 19/2013 - מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים
חוזר מנהל רפואה 03/2012 - דרישות מינימום לעובדי מקצועות בריאות המטפלים בתחום "התפתחות הילד"
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2010 - שירותים בתחום "התפתחות הילד"
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2009 - שירותים בתחום "התפתחות הילד"
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2010 - מתן טיפולים בתחום התפתחות הילד עבור ילדים שנמצאים במסגרות של החינוך המיוחד

ספקטרום האוטיזם - סל זכאויות

תחום השירות / טיפול

התפתחות הילד

מצב בריאות

ספקטרום האוטיזם

ספקטרום האוטיזם - סל זכאויות