סרטן
ראשי
שתף
צור קשר

פירוט דרכי טיפול, זכויות ושירותים הניתנים לחולים אונקולוגיים בקופות:
"מכבי שירותי בריאות"
"שירותי בריאות כללית"
"קופת חולים לאומית"
"קופת חולים מאוחדת"

סל זכויות לחולים אונקולוגיים
פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
שירותי האגודה למלחמה בסרטן

חוזר מנהל הרפואה מס' 6/2016 - סיכום טיפול והמלצות למעקב אחר מחלימים ממחלת הסרטן
חוזר מינהל טכנולוגיות רפואיות ותשתיות מס' 01/15 - טיפולים כימותרפיים בילדים לממאירויות הייחודיות בילדים
חוזר מנהל טכנולוגיות ותשתיות רפואיות מס' 01/2014 - ביצוע בדיקות דימות החושפות ילדים ויילודים לקרינה מייננת
חוזר מנהל רפואה מס' 12/2014 - בדיקות דם סמוי בצואה - סקר לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת
חוזר מנהל טכנולוגיות ותשתיות רפואיות מס' 01/2013 - טיפולים כימותרפיים בילדים לממאירויות הייחודיות בילדים
חוזר מנהל רפואה מס' 47/2013 - התוויות-SIR-Spheres
חוזר המנהל הכללי מס' 10/2012 - מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות
חוזר מנהל רפואה פיזיותרפיה מס' 14/2011A - הנחיות מקצועיות לטיפול פיזיותרפיה באשפוז החריף
חוזר מנהל הסיעוד ה88/2011 - פעולות סיעוד בטיפול תומך
חוזר מנהל רפואה מס' 16/2009 - הקפאת רקמת שחלה
חוזר המנהל הכללי מס' 30/09 - הפעלת שירות פליאטיבי (הוספיס) בקהילה, בבית חולים כללי ובמוסד סיעודי
חוזר המנהל הכללי מס' 45/09 - חיסון שפעת 2009 H1N1 לחולי סרטן ומושתלים (11)
חוזר מנהל רפואה מס' 13/2004 - התוויות לבדיקת PET
חוזר מנהל רפואה מס' 04/2000 - (TRASTUZUMAB (HERCEPTIN - הנחיות