בריאות הנפש
ראשי
שתף
צור קשר

ב- 1 ביולי 2015, נכנסה לתוקפה הרפורמה בבריאות הנפש.
במסגרת הרפורמה, הועברה האחריות הביטוחית על שירותי בריאות הנפש, ממשרד הבריאות לקופות החולים.
משמעות מהלך זה היא איחוד רפואת הנפש ורפואת הגוף ויצירת כתובת אחת לאספקת שירותים אלו - הכתובת היא קופת החולים שלך.
מטרת הרפורמה היא לשפר את איכות, זמינות ונגישות שירותי בריאות הנפש בישראל - במהלך תקופת ההיערכות נפתחו עשרות מרפאות לבריאות הנפש ברחבי הארץ,
הוגדלו אפשרויות הטיפול על ידי אנשי המקצוע השונים, התרחבו שעות פתיחת המרפאות והתקצרו זמני ההמתנה לטיפול.
מאחר והזכאות לטיפול נפשי כלולה בסל הבריאות, הרי שהטיפול הנפשי יינתן לכלל תושבי מדינת ישראל, כאשר חלק מהשירותים כרוכים השתתפות עצמית (כבשאר תחומי הרפואה הכללית).
חשוב לציין כי בצד העברת האחריות על אספקת שירותי בריאות הנפש לקופות החולים, משרד הבריאות ימשיך לבקר ולפקח על קופות החולים, על מנת לוודא כי ניתן טיפול איכותי ומקצועי לכלל אזרחי ישראל.
(ניתן לקבל טיפול פסיכותרפי במרפאות בריאות הנפש בקהילה ללא השתתפות עצמית או בהשתתפות עצמית רבעונית (במקרה והמטפל הוא פסיכיאטר).

לפירוט הזכויות הרפואיות בתחום בריאות הנפש ראה/י מטה ואו בצע/י חיפוש לפי שם הטכנולוגיה / השירות בשורת החיפוש מעלה.
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.007 - העברת מטופל באישפוז פסיכיאטרי
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.005 - יחידות המספקות טיפולים מיוחדים (טיפול בנזעי חשמל - ECT)
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.004 - ניהול תכנית טיפול באשפוז
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.003 - הבטחת רצף טיפול
חוזר האגף לבריאות הנפש 51.002 - קבלה ואשפוז בבית חולים
חוזר האגף לבריאות הנפש 51.001 - קבלה בדיקה וטיפול במלר"ד לשם אשפוז בביה"ח פסיכיאטרי
חוזר המנהל הכללי 12/2015 - העברה ושמירת מידע בתחום בריאות הנפש
חוזר המנהל הכללי 09/2015 - הכרה בשירות רפואי מתמחה
חוזר המנהל הכללי 08/2015 - הנחיות לתקופת מעבר מיום כניסת הרפורמה בבריאות הנפש לתוקף
חוזר המנהל הכללי 5/2015 - כללי חיוב והתחשבנות בין קופות החולים לבין מערך האשפוז בבריאות הנפש והמרפאות הציבוריות לבריאות הנפש
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 02/2015 - הרפורמה בבריאות הנפש - השתתפויות עצמיות ופרסום לציבור על שירותי קופות החולים

למידע כללי על הרפורמה בבריאות הנפש ראה/י באתר משרד הבריאות.

ועדת הכרעה בין- משרדית ועדה משותפת למשרד הבריאות ומשרד הרווחה אשר דנה בעניינם של מטופלים הסובלים מתחלואה כפולה (מתחום בריאות הנפש ומתחום האחריות של הרווחה).
הוועדה מורכבת מ 8 חברים בעלי מינוי ע"י מנכ"לי המשרדים - 4 נציגים קבועים ממשרד הרווחה ו-4 נציגים קבועים ממשרד הבריאות. נציגים נוספים - יוזמנו לפי צורך ולא יהיו בעלי זכות הצבעה. הועדה מתכנסת אחת לחודש.
פניות לועדה - כל גורם טיפולי בשני המשרדים יכול להפנות מטופלים לוועדה בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים. כל החומר יופנה למרכזת הועדה באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות הבאות:
דוא"ל: vaadat.hachraa@moh.health.gov.il 
פקס: 02-5655908
כתובת: רח' ירמיהו 39 ירושלים 9101002 
החומר מובא לדיון בוועדת הכרעה בין משרדית תוך 3 חודשים מיום קבלת הפניה.
מכתב מסכם יישלח לגורם המפנה תוך שבועיים מתאריך התכנסות הועדה.